Taxaties

Een aktieve makelaar is dagelijks bezig met ‘taxeren’ daar waar het gaat om advies uitbrengen over verkoop- en aankoopprijzen ten behoeve van zijn cliënten. Daarnaast zijn er nog andere redenen om te taxeren, waarbij u moet denken aan verzekeringen, belastingen, boedelscheiding en nalatenschappen.

Als u denkt aan de meest voorkomende reden om te taxeren dan is dat de eis van geldverstrekkende instellingen om te kunnen beschikken over een deskundig en onafhankelijk waardeoordeel van het te financieren object.

Taxeren is een momentopname van het object dat in een dynamische omgeving staat!

Het is het in geld uitdrukken van een optelsom van factoren zoals de aard van het object, de grondsituatie, kadastrale gegevens, de ligging, de onderhoudssituatie, courantheid, bouwkundige staat etc. Hoewel de noodzakelijk opname van een object over het algemeen snel verloopt, is het verzamelen en verwerken van alle relevante informatie met betrekking tot het object minstens zo belangrijk. Ervaring en kennis zijn daarbij onmisbaar, maar kunnen en mogen niet leiden tot routine. Elk te taxeren object heeft zijn eigen kenmerken en zal zich daarom hoe dan ook in waarde onderscheiden.

Het gehanteerde rapport is een erkend model dat landelijk gebruikt wordt door alle makelaars en taxateurs. Het verschaft niet alleen inzicht in de waarde, maar doet ook verslag over de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke eigenschappen, de staat van het object en de omgeving en tegenwoordig niet onbelangrijk: milieu aspecten. Het rapport is het zorgvuldig opgestelde tastbare verslag van de momentopname.