Aankoop

Schneider Advies heeft veel ervaring in het begeleiden bij aankoop van een woning. Het resultaat van deze dienstverlening is het grootst na uitgebreid overleg met de cliënt. Dat is de basis waarop wij met u en voor u werken om te komen tot een optimaal resultaat.

Financieringsprofiel

Gelijktijdig met het opstellen van een woningprofiel is het verstandig dat u zich laat informeren over de financiële kant van het kopen. Wij werken samen met onafhankelijke hypotheekadviseurs die u kunnen inlichten over uw financiële mogelijkheden en de daarbij best passende financiering.

Het voor u en door u geselecteerde aanbod

Het woning- en financieringsprofiel bepalen de woonmogelijkheden in overeenstemming met het aanbod. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie van alle aanbieders: collega makelaars, aanbod van particulieren en eigen bemiddelingen. Bezichtigingen

Samen met onze makelaar gaat u na selectie woningen bekijken. In overleg regelen wij de bezichtiging en begeleiden u daarbij. Hierbij wordt aandacht geschonken aan alle aspecten uit het opgestelde profiel:

locatie en ligging van de woning;
bouwkundige staat / staat van onderhoud;
courantheid;
prijs-kwaliteit verhouding;
alle eventuele van toepassing zijnde belemmerende bepalingen en/of omstandigheden.
Waarde-oordeel

Na de bezichtiging geven wij een waardeoordeel over de woning op grond van bovengenoemde factoren. Hierbij combineren we alle beschikbare informatie en zomogelijk vergelijken we de diverse objecten op voor- en nadelen.

Bijstellen woningprofiel

Het kan voorkomen dat uw woningprofiel na een (aantal) bezichtiging(en) moet worden bijgesteld. Een bepaald type woning of zoekgebied wilt u uitsluiten of toch juist een ander gedeelte van de stad in het zoekgebied betrekken. Ook kunnen financiële ontwikkelingen aanleiding geven tot bijstelling.

Onderhandelen

Indien u tot een keuze bent gekomen, gaan we namens u en in overleg met u onderhandelen over de prijs en voorwaarden met de verkoper of diens makelaar. Secundaire condities zoals voorbehouden, ontbindende voorwaarde(n), datum overdracht en roerende zaken worden hierbij uiteraard betrokken. Gekeken wordt er ook of er eventueel aanvullende onderzoeken gewenst of noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld de beoordeling van de bouwkundige staat, bodemonderzoek of onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Onderzoek naar bestemmingsplan, eventuele erfpacht en erfdienstbaarheden maken standaard deel uit van de werkzaamheden.

Koop

Als de onderhandelingen tot een overeenkomst hebben geleid, wordt de concept-koopovereenkomst opgemaakt. Wij controleren met u of alle onderdelen van de koopovereenkomst op de juiste juridische wijze zijn vastgelegd in de koopakte.