Omschrijving

aangeboden wordt 1 parkeerplaats nabij Parkweg 216. De genoemde prijs geldt voor 1 parkeerplaats. 

Voorzien van parkeerbeugel met slot.

T.z.t zal het trerrein worden voorzien van een slagboom.

Bijzonderheden

De parkeerplaatsen zijn gelegen in een hoek van het parkeerterrein. De toegang is niet ruim en vraagt daardoor parkeerbehendigheid.
Het voornemen bestaat om de vrije toegang naar het parkeerterrein te beperken tot eigenaren en gerechtigden van de parkeervakken en daarmee het oneigenlijk gebruik van het terrein te beperken.

Kenmerken